(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu: atrakcja turystyczna

Zasoby przyrodnicze i kulturowe zabytkowego zakładu przemysłowego w Maleńcu pozwalają na jego wykorzystanie w działalności turystycznej. Maleniecka fabryka żelaza, jako obiekt europejskiego dziedzictwa przemysłowego posiada status "atrakcji turystycznej" na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ang. "European Route of Industrial Heritage"-ERIH). Ponadto w jego pobliżu przebiegają następujące piesze i rowerowe szlaki turystyczne: Szlak Rowerowy Koloru Niebieskiego (długość: 74 km), Piekielny Szlak (Paradyż-Żarnów-Ruda Maleniecka-Sielpia Wielka-Bliżyn; długość: 225 km) oraz Szlak Pieszy Koloru Czerwonego (Łączna-Rezerwat „Diabla Góra”; długość: 97 km). Jednocześnie w pobliżu zabytku na terenie gminy Ruda Maleniecka przebiegają trzy trasy Nordic Walking, tj.: Trasa nr 1 (zielona) długość: 5,3 km, czas przejścia ok. 1 h; Trasa nr 2 (czerwona) długość: 11,7 km, czas przejścia ok. 2 h; Trasa nr 3 (czarna) długość 13 km, czas przejścia ok. 2,30 h. Ponadto przez obiekt przebiega Ścieżka Questingowa „Żelazna ścieżka Machor i Maleńca” (długość 5 km), zaś w jego pobliżu rozmieszczono kilkanaście skrytek geocache, pozwalających na organizowanie gier terenowych RPG i poszukiwań geocachingowych. W pobliżu obiektu przepływa rzeka Czarna Maleniecka oraz znajduje się duży zbiornik wodny o nazwie Jezioro Malenieckie, który w okresie letnim wykorzystywany jest na cele rekreacyjno-turystyczne. 

 Zwiedzanie indywidualne i grupowe:

Obiekt udostępniany jest do zwiedzania całorocznie w godzinach od 8.00 do 18.00. Zwiedzanie odbywa się z pracownikiem (przewodnikiem) Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu lub indywidualnie z wykorzystaniem kodów QR rozmieszczonych w 15 lokalizacjach na terenie obiektu.

Czas zwiedzania: 45 minut.

Opłaty: 5,00 zł bilet normalny, 3,00 zł bilet ulgowy.

Pokazy dawnych urządzeń i technologii produkcyjnych:

Niektóre z zabytkowych urządzeń i konstrukcji zachowały sprawność i gotowość do produkcji. Ich stan zachowania umożliwia ich czasowe uruchamianie na potrzeby rekonstrukcji dawnych procesów produkcyjnych i wytwórczych.

Pokaz 1. Szynowy system transportu wewnętrznego (I poł. XX w.).

Pokaz 2. Obsługa suwnicy transportowej (I poł. XX w.). 

Pokaz 3. Obsługa walcarki duo-nienawrotnej (1843 r.).

Pokaz 4. System dystrybucji energii (wał transmisyjny) (II poł. XIX w.)

Pokaz 5. Obsługa i działanie mechanicznej gwoździarki (II poł. XIX w.).

Gry plenerowe

Odwiedzający zabytek mogą skorzystać z zestawu plenerowy gier zręcznościowych i RPG. Do dyspozycji gości są:

Zestawy wież Mega Jenga (2 szt.)

Zestaw do gry w petanque (1 szt.)

Zestaw do gry "Szachy Wikingów" (1 szt.)

Zestaw do plenerowej gry strategicznej "Dolina Czarnej" (1 szt.)

Wędkowanie

Na terenie zabytku zlokalizowany jest staw rybny z pomostem do rekreacyjnego łowienia ryb (karpie, szczupaki, amury, okonie, karasie) z wykorzystaniem wyposażenia udostępnianego zwiedzającym (wędki, podbieraki)

Wynajem infrastruktury lokalowej

Obiekt dysponuje 2-osobowymi pokojami noclegowy z dostępem do zaplecza AGD wyposażonego w zastawę stołową, naczynia kuchenne, lodówki, pralkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny itp. Przy obiekcie funkcjonuje m.in. 80-osobowa sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny (projektor, system nagłośnienia, sprzęt komputerowy, stoły, krzesła) oraz mała sala szkoleniowa. W oparciu o w/w infrastrukturę lokalową istnieje możliwość zorganizowania imprez o charakterze turystycznym, w tym rajdów, zlotów, szkoleń, marszów itp.