(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu: działalność kulturalna

Zasoby lokalowe i kulturowe zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu wykorzystywane są w działalności o charakterze kulturalnym, w tym w organizacji wystaw artystycznych, konferencji popularno-naukowych, spotkań autorskich oraz w działaniach animujących i aktywizujących lokalne organizacje społeczne i środowiska twórcze. Corocznie instytucja włącza się w organizację m.in. Europejskiej Nocy Muzeów, Europejskich Dni Dziedzictwa, Kuźnic Koneckich oraz imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, organizowanych przez lokalne oddziały PTTK i organizacje społeczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.